Črt in Pika

dnevi dejavnosti

Oblika dnevov dejavnosti

  • Uvodna predstava v razredu ali na prostem.
  • Dinamična skupinska igra na prostem, v kateri učenci skozi gibanje po skupinah spoznajo določeno temo ali področje matematike z več vidikov. Poleg gibanja je poudarek na izgrajevanju matematične predstave ter medsebojnem sodelovanju.
  • Zaporedne naloge v skupinah na prostem, skozi katere učenci utrjujejo razumevanje in reševanje določenega problema. Poudarek je na utrjevanju snovi ter medsebojnem sodelovanju.
  • PPT predstavitev v razredu ali pogovor na prostem na temo ekologije v povezavi s temo dneva dejavnosti.

Primeri dnevov dejavnosti v 1. triadi

1. razred: Na travniku

Z medvedkom in čebelico spoznavamo in utrjujemo števila do 20 ter računanje z njimi.

2. razred: Na morju

Skupaj s Črtom, Piko in dedkovim mačkom na morju izgrajujemo predstavo desetiškega sistema ter seštevamo do 100. Ob tem se posvetimo tudi problematiki plastike v morju.

3. razred: V gozdu

Med tem, ko se lisička, zajček, medved in volk prepirajo za kose torte, skupaj s Črtom in Ulo spoznavamo dele celote. Pogovorimo se o pomenu gozda in o pomenu čebel.

Primeri dnevov dejavnosti v 2. triadi

4. razred: Velika števila

Skupaj s Črtom in Piko na več načinov konkretno spoznamo velika števila ter računanje z njimi. Spoznamo pomen reciklaže tekstila ter iz starih nogavic izdelamo hobotnico.

5. razred: Ploščine in obsegi

Skupaj s Črtom spoznavamo različne merske enote, utrjujemo pretvarjanje enot ter na konkreten način računamo ploščine in obsege.

6. razred: Decimalna števila

Na več načinov konkretno spoznamo decimalna števila ter računanje z njimi.



Črt in Pika, matematične igre in izobraževanja, Mojca Pretnar s.p. - mojca@crtinpika.siPPTXPDF3PPTX3PDF

Designed with Mobirise web page template