Črt in Pika

moje dosedanje delo

Aktivni prispevki na konferencah, seminarjih, predavanjih

 • Apolonija Jerko, Mojca Pretnar. Učitelj kot vzornik ustvarja okolje za učenca. 4. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2018

Neposredne pedagoške izkušnje

 • V šolskem letu 2007/08 sem vodila matematični krožek na The Royal High School v Edinburgu.

 • V šolskem letu 2009/10 sem opravljala pripravništvo na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki.

 • V šolskem letu 2016/17 sem v Vrtcu Škofja Loka izvedla več prostovoljnih delavnic za posamezne vrtčevske skupine na temo izgrajevanja matematične predstave ter okoljske vzgoje.

 • Kot zunanja izvajalka sem v šolskih letih 2017/18, 2018/19 ter 2019/20 izvajala posamezne ure matematike na prostem pri projektu Gozdoljub na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki v razredih prve triade.

 • Kot zunanja izvajalka sem v šolskih letih 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 ter 2022/23 izvajala posamezne ure matematike na prostem pri projektu Gozdoljub na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki v razredih prve in druge triade.

 • V šolskem letu 2016/17 sem v Vrtcu Železniki izvedla matematične delavnice ob 50-letnici obstoje vrtca.

 • V šolskih letih 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ter 2021/22 sem na OŠ Grosuplje Brinje izvedla tehniške dneve v povezavi matematike, šivanja ter okoljske vzgoje za četrte razrede.

 • V šolskem letu 2018/19 sem izvedla delavnico na na otroškem parlamentu v Škofji Loki.

 • V šolskih letih 2018/19, 2019/20, 2020/21 ter 2021/22 sem na OŠ Škofja Loka - Mesto izvedla tehniške dneve v povezavi matematike ter okoljske vzgoje za druge in tretje razrede.

 • V šolskih letih 2018/19, 2019/20, 2020/21 ter 2021/22 sem na OŠ Zalog izvedla tehniške dneve v povezavi matematike ter okoljske vzgoje za tretje razrede.

 • V šolskem letu 2021/22 sem na OŠ Rovte izvedla tehniški dan v povezavi matematike ter okoljske vzgoje za šesti razred.

 • V šolskih letih 2018/19 ter 2019/20 sem enkrat tedensko vodila ure pouka matematike na prostem v zavodu Središče za naravno učenje Samorog za vrtčevsko skupino, prvi, drugi, tretji ter četrti razred OŠ.

 • V šolskem letu 2022/23 dvakrat tedensko poučujem šeste in sedme razrede v zavodu Središče za naravno učenje Samorog.

Izvedena izobraževanja

 • V šolskih letih 2020/21 ter 2021/22 sem preko Katisa izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v prvi triadi OŠ.

 • V šolskih letih 2021/22 ter 2022/23 sem preko Katisa izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v drugi triadi OŠ.

 • V šolskem letu 2020/21 sem na OŠ Cvetka Golarja izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v prvi triadi OŠ za učitelje prve triade.

 • V šolskem letu 2020/21 sem na OŠ Ivana Groharja izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v prvi triadi OŠ za učitelje prve triade.

 • V šolskem letu 2021/22 sem na OŠ Cvetka Golarja izvedla seminar Izvajanje pouka na prostem OŠ za učitelje predmetne stopnje.

 • V šolskem letu 2021/22 sem na OŠ Jela Janežiča izvedla matematične delavnice za učence 1., 2. 3. in 4. razreda s prilagojenim programom NIS.

 • V šolskem letu 2022/23 sem na OŠ Ivana Groharja izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v drugi triadi OŠ za učitelje četrtega in petega razreda OŠ.

 • V šolskem letu 2022/23 sem na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem izvedla izobraževanje Izgrajevanje matematične predstave preko poučevanja na prostem v prvi triadi OŠ za učitelje prve triade.

Črt in Pika, matematične igre in izobraževanja, Mojca Pretnar s.p. - mojca@crtinpika.siPPTXPDF3PPTX3PDF

Designed with Mobirise web page template